Đọc báo online

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Kết nối website

  Nghe nhạc trực tuyến

  Ảnh ngẫu nhiên

  12.bmp Xemtuvi2.jpg Untitledbmp1_400_x_300.jpg Lam_den.bmp IMG_2426.jpg IMG_2407.jpg IMG_2406.jpg IMG_2405.jpg IMG_2388.jpg IMG_2343.jpg IMG_2333.jpg IMG_2313.jpg IMG_2275.jpg IMG_2181.jpg IMG_2185.jpg IMG_2171.jpg IMG_2129.jpg CrazyDog.mp3 TeenVongCo1.mp3 IMG_0877.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Thư viện trực tuyến

  violet.jpg
  tlviolet.jpg
  baigiang.jpg
  giaoan.jpg
  dethi.jpg
  “lophoc.jpg
  “daotao.jpg

  Công cụ tìm kiếm

  google
  gmail.jpg
  yahoo.jpg
  clip.jpg
  bamboo.jpg
  timnhanh.jpg

  Góc Hình Ảnh.

  >

  Chào mừng quý vị đến với Website Trường Tiểu học Việt Dân.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  De thi HK1 lop 5 có nghe

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thanh Nga
  Ngày gửi: 11h:12' 05-10-2021
  Dung lượng: 7.1 MB
  Số lượt tải: 744
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG TIỂU HỌC
  ……………………………
   KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
  NĂM HỌC 2019-2020
  MÔN TIẾNG ANH- LỚP 5 Thời gian: …. phút
  
  PART A. LISTENING
  Question 1. Listen and number .

  a.______
  
  b.______
  
  c.__1____
  d.______
  
  e. ______
  
  Question 2. Listen and tick .
  1.
  a. 
  b. 
  c. 
  
  2.
  a. 
  b. 
  c. 
  
  3.
  a. 
  b. 
  c. 
  
  4.
  a. 
  b. 
  c. 
  
  5.
  a. 
  b. 
  c. 
  
  Question 3. Listen and complete:
  1. I have three:…………………, Maths and English.
  2. She is …………………….. The story Mai An Tiem
  PART B. READING AND WRITING
  Question 4. Read and Circle the odd one out.
  1. A. Monday B. Sunday C. Yesterday D. Friday
  2. A. When B. Will C. Where D. What
  3. A. Science B. English C. Music D. School
  4. A. went B. see C. do D. go
  
  Question 5: Read and circle the correct answer.
  1. What _______ you do at the zoo yesterday?
  a. do b. does c. did d. doing
  2. Did they enjoy the birthday party? – No, I ________
  a. did b. didn’t c. isn’t d. can’t
  3. When will Sports Day ______?
  a. be b. am c. is d. are
  4. How did you get to Ha Noi? – I went _______ train.
  a. on b. to c. in d. by
  Question 6. Match the sentences
  1.What’s your address ? a. I always do morning exercise
  2.What’s the village like ? b. twice a week
  3.What do you do in the morning ? c. It’s small and quiet
  4.How often do you have English ? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street
  1:……. 2:…….. 3:…….. 4:………
  Question 7: Read and tick ( √ ) true ( T ) or false ( F).
  Hi, My name is Nam. I live with my family in Ho Chi Minh City. My family has four people: my father, my mother, my sister and I. I go to school by bike every day except Saturday and Sunday. In the morning I always get up at 6:00 and do morning exercise. I brush my teeth twice a day. Then I eat breakfast and ride a bicycle to school at 6.30 am. My school starts at 7:00 . It takes me for 10 minutes to school.
  After school, I often do my homework with my friends. Then I go to English club to improve my speaking skills. In the evening I sometimes watch TV and I always watch my favourite programme “English for Kids” after 8.pm.
  T F
  There are five people in Nam’s family.

  He has breakfast and goes to school by bike.


  He doesn’t go to school on Saturday and Sunday.


  Nam goes to English club to see his friends.


  He does his homework in the evening.
  
  Question 8 . Read and write the word in each gap.There is one example.
  0. 
  
  0. What do you do in the morning?
  I ride my bike to the park.
  
   
   
  
  1.My brother went to Hue by .
   2.He often in the evening .
  
  g 
   
  
  3.What do you do in the evening?
  I often cartoons on TV.
   4.Where did you go last Sunday?
  I went to the .
  
  Question 9. Put the words in order.
  1.will / the countryside / I / in / be.
  ………………………………………………………..
  2.Ha Noi /She /floor/ on/ the/ lives/second / of /Tower.
  ………………………………………………………..
  3.hard /they/ the/ are/ contest/ practicing/ for/ singing/.
  ………………………………………………………..
  4.did / on / go / where / holiday / you ?
  ………………………………………………………..
  Part C. SPEAKING
  I. Getting to know each other.
  Ask 3 questions below:
  1.What is your name?
  2.How are you?
  3.How do you spell
   
  Gửi ý kiến

  Thời Báo Giáo Dục